وزارت امور اقتصاد و دارایی
نمایشگاه
چهارمین نمایشگاه و جشنواره فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز 20 لغایت 23 آبان 95
چهارمین نمایشگاه و جشنواره فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز 20 لغایت 23 آبان 95 برگزار خواهد شد علاقه مندان جهت شرکت در نمایشگاه می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.hitech-tabriz.ir ثبت نام نمایند.
1
تعداد بازديد اين صفحه: 520