وزارت امور اقتصاد و دارایی
بيشتر
بازدید
اولین جلسه مرکزخدمات سرمایه گذاری استان برگزار شد اولین جلسه مرکزخدمات سرمایه گذاری استان با بررسی درخواست شرکت اسپانیایی EnergiaAljavalدر زمینه احداث نیروگاه خورشیدی برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری، جهادکشاورزی، اموراراضی،منابع طبیعی ، شرکت توزیع نیروی برق، صنعت معدن وتجارت و راه و شهرسازی حضور داشتند به بحث و بررسی درخصوص راهکارها و امکانات استان در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی پرداختند. نماینده­گان شرکت خارجی نیز ضمن بیان مختصری از فعالیتها و توانایی شرکت ، بیان داشتند استان قم را به لحاظ موقعیت جغرافیایی و امکانات زیرساختی آن جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 50مگاوات و 3 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انتخاب کرده اند . که در صورت موفقیت آمیز بودن طرح ، بتوانند در زمینه­های دیگر نیز در استان قم سرمایه­گذاری نمایند.
در ادامه مقرر شد بازدیدی از چندین مکان مختلف در استان انجام شود. تا امکان ایجاد احداث نیروگاه خورشیدی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 551