وزارت امور اقتصاد و دارایی
بيشتر
دریاچه نمک قم
دومین جلسه مرکزخدمات سرمایه گذاری استان قم برگزار شد دومین جلسه مرکزخدمات سرمایه گذاری استان قم با بررسی درخواست شرکتهای ایتالیایی WTD و چینی TCC در زمینه احداث کارخانجات تولید کلرسدیم و منیزیم و سایر محصولات مرتبط در دریاچه نمک قم در ادراه کل امور اقتصادی ودارایی استان قم برگزار شد
دراین جلسه که نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی استان در امر سرمایه گذاری حضور داشتند به بحث وتبادل نظر درخصوص راهکارها و امکانات استان در زمینه بهره برداری از پتانسیلهای سرمایهگذاری دریاچه نمک پرداخته شد.
 نمایندگان شرکتهای خارجی نیز ضمن بیان مختصری از فعالیتها و توانمندیهای شرکتهای خود در زمینه تصفیه آب و نمک زدایی، علاقمندی خود را به سرمایه گذاری به میزان یک میلیارد دلار در دریاچه نمک قم اعلام داشتند.
در ادامه مقرر شد ضمن انجام بازدیدی از دریاچه نمک توسط نمایندگان تام الاختیاردستگاههای اجرایی و شرکتهای سرمایهگذار، تفاهمنامهای درخصوص ارائه مهلت زمانی جهت انجام مطالعات امکان سنجی منعقد شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 339