وزارت امور اقتصاد و دارایی
بيشتر
کمیته اعتبار سنجی
دومین جلسه کمیته اعتبار سنجی سرمایه گذاری استان در سال جاری برگزار شد دومین جلسه کمیته اصلی اعتبار سنجی استان در محل استانداری به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری و نمایندگان دستگاهای اجرایی مربوطه برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و سرپرست اداره کل اموراقتصادی و دارایی برگزار شد.در ابتدای جسله جناب آقای موسوی مهم­ترین هدف برگزاری جلسات اعتبارسنجی را تخصیص بهینه منابع محدود دولتی (زمین) به سرمایه ­گذاران واقعی و دارای اهلیت عنوان نمودند. در ادامه طرحهای متقاضیان در زمیه احداث پیست سوارکاری و چوگان و ایجاد شهرک صنعتی خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمایندگان مخالف و موافق دستگاههای اجرایی نظرات خود نسبت به طرحهای متقاضیان سرمایه گذاری اعلام نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 328